FUTURE BOYZ

NEWS

SQUAD

日期:2017.3.31(星期五) OPEN 21:00
地点:ROPPONGI DiA TOKYO
http://www.diatokyo.com/
參加演出藝人:FUTURE BOYZ, tAisuke, MINORU UJITA, SHOHEI, KAZUYUKI